Uvažujeme-li o založení společnosti s ručením omezeným, měli bychom se také seznámit s ostatními formami podnikání a jejich vzájemnými výhodami a nevýhodami. Právních forem podnikání je několik:

 • Fyzická osoba, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).
 • Společnost s ručením omezeným, právnická osoba.
 • Veřejná obchodní společnost (v.o.s.).
 • Komanditní společnost (k.s.).
 • Akciová společnost (a.s.)

Každá právní forma podnikání se od sebe liší. Každá právní forma má své výhody a své nevýhody. Porovnejme si tedy dvě nejvíce rozšířené a ukažme si ty základní rozdíly, výhody a nevýhody.

 1. OSVČ ručí celým svým majetkem. Společníci společnosti s ručením omezeným ručí pouze do výše nesplaceného základního kapitálu, což dnes může být i 1 Kč.
 2. Fyzická osoba v případě nastalých problémů budí určité pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnit závazky. Právnická osoba vždy působí důvěryhodněji a většinou seriózněji.
 3. Historie a jméno podnikání OSVČ končí s ukončením aktivního pracovního života fyzické osoby. Společnost s ručením omezeným si buduje jméno a historii firmy déle a není přímo existenčně svázaná na jednotlivé společníky.
 4. OSVČ platí nejen daň z příjmů, ale také sociální a zdravotní pojištění, ale může uplatňovat výdaje paušálem. Právnická osoba, s.r.o. platí pouze daň z příjmů a srážkovou daň ze zisku a nemůže si ale uplatnit výdaje paušálem, ale ve skutečné výši.
 5. OSVČ musí podnikat po svým vlastním jménem, společnost s.r.o. podniká pod libovolným názvem, který se zvolí při založení společnosti s ručením omezeným.
 6. OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku. Společnost s.r.o. může mít společníků několik, kteří mohou do společnosti průběžně vstupovat a odcházet.
 7. Fyzická osoba nemůže řízení podnikání předat na jinou osobu. Řízení společnosti lze předat například jednateli nebo společníkům.
 8. OSVČ v průběhu své činnosti může zvyšovat cenu své práce, ale nebuduje žádnou hodnotu. Hodnota společnosti s.r.o. se v čase může zvyšovat a je jí možné prodat nebo předat potomkům.

Z výše uvedených rozdílů mezi fyzickou a právnickou formou podnikání jasně převažuje názor, že mnohem výhodnější je založení společnosti s ručením omezeným než podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Výjimku tvoří pouze případ, kdy je podnikání krátkodobé nebo jen příležitostní, nebo kdy je výhodnější uplatňovat paušální výdaje proti výdajům skutečným.