Uvažujeme-li o založení společnosti s ručením omezeným, měli bychom se také seznámit s ostatními formami podnikání a jejich vzájemnými výhodami a nevýhodami. Právních forem podnikání je několik:

 • Fyzická osoba, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).
 • Společnost s ručením omezeným, právnická osoba.
 • Veřejná obchodní společnost (v.o.s.).
 • Komanditní společnost (k.s.).
 • Akciová společnost (a.s.)

Každá právní forma podnikání se od sebe liší. Každá právní forma má své výhody a své nevýhody. Porovnejme si tedy dvě nejvíce rozšířené a ukažme si ty základní rozdíly, výhody a nevýhody.

 1. OSVČ ručí celým svým majetkem. Společníci společnosti s ručením omezeným ručí pouze do výše nesplaceného základního kapitálu, což dnes může být i 1 Kč.
 2. Fyzická osoba v případě nastalých problémů budí určité pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnit závazky. Právnická osoba vždy působí důvěryhodněji a většinou seriózněji.
 3. Historie a jméno podnikání OSVČ končí s ukončením aktivního pracovního života fyzické osoby. Společnost s ručením omezeným si buduje jméno a historii firmy déle a není přímo existenčně svázaná na jednotlivé společníky.
 4. OSVČ platí nejen daň z příjmů, ale také sociální a zdravotní pojištění, ale může uplatňovat výdaje paušálem. Právnická osoba, s.r.o. platí pouze daň z příjmů a srážkovou daň ze zisku a nemůže si ale uplatnit výdaje paušálem, ale ve skutečné výši.
 5. OSVČ musí podnikat po svým vlastním jménem, společnost s.r.o. podniká pod libovolným názvem, který se zvolí při založení společnosti s ručením omezeným.
 6. OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku. Společnost s.r.o. může mít společníků několik, kteří mohou do společnosti průběžně vstupovat a odcházet.
 7. Fyzická osoba nemůže řízení podnikání předat na jinou osobu. Řízení společnosti lze předat například jednateli nebo společníkům.
 8. OSVČ v průběhu své činnosti může zvyšovat cenu své práce, ale nebuduje žádnou hodnotu. Hodnota společnosti s.r.o. se v čase může zvyšovat a je jí možné prodat nebo předat potomkům.

Z výše uvedených rozdílů mezi fyzickou a právnickou formou podnikání jasně převažuje názor, že mnohem výhodnější je založení společnosti s ručením omezeným než podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Výjimku tvoří pouze případ, kdy je podnikání krátkodobé nebo jen příležitostní, nebo kdy je výhodnější uplatňovat paušální výdaje proti výdajům skutečným.

Tomáš Mráz