Finance chce v současné době ušetřit snad každý z nás, a proto se vyplatí vědět, jaké dražby bytů Praha nabízí. Díky nim totiž můžete sehnat nemovitost za mnohem nižší cenu, než je u bytů obvyklé. A to se obzvláště v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí opravdu vysoké, vyplatí.

Co se skrývá pod pojmem dražba

Nejprve si vysvětleme, v čem vlastně koupě bytu prostřednictvím dražby spočívá. Dražba může být spojena s exekučním řízením. Pokud vlastník nějaké nemovitosti nebyl schopen dostát svým závazkům, mohl mu být v rámci exekuce zabaven jeho dům nebo byt. A ten se následně prodává v rámci dražby, při které si byt můžete zakoupit i vy.

To je samozřejmě velmi nevýhodné pro vlastníka nemovitosti, jako se ostatně můžete dočíst ZDE.

Dobrovolná dražba

Je přitom třeba rozlišovat mezi různými typy dražeb. Při takzvané dobrovolné dražbě tak například může dlužník, likvidátor nebo správce konkurzu vyhlásit určitou vyvolávací cenu nemovitosti. Ve výsledku poté konečnou částku, za níž bude byt vydražen, určuje zájem všech zúčastněných.

Nedobrovolná dražba

Druhou variantou dražby je takzvaná nedobrovolná. Při tomto typu se dražby nesmí zúčastnit dlužník, jeho manžel nebo manželka a ani za dlužníka nesmí dražit někdo jiný. U nedobrovolných dražeb lze říct, že počáteční cena začíná přibližně na jedné třetině tržní ceny, kterou stanovuje soudní znalec. U nemovitostí je však tato hranice ve výši dvou třetin hodnoty.

Ne vždy je však o nemovitost v dražbě zájem, což dokládá i příklad popsaný v TOMTO článku, kdy dražba skončila hned minutu po jejím začátku.

Dražby bytů Praha – jak správně postupovat

Vzhledem k tomu, že získání nemovitosti v rámci dražby nepatří mezi úplně nejčastější praktiky, je třeba být dostatečně informován o tom, jak celý proces vlastně probíhá. Informace o plánovaných dražbách lze najít na nástěnkách nebo webu městského úřadu, ve kterém si chcete byt pořídit. Existují rovněž specializované weby, které plánované dražby shromažďují a zveřejňují pro veřejnost.

Vytipujte si byt

Prvním krokem při pořizování bytu z dražby je rozhodně vytipování si takového bytu, který by vám vyhovoval. Přečtěte si informace o tom, kde se nachází, jaká je zde občanská vybavenost i jak daleko to budete mít do práce nebo do školy. Zjistěte si zkrátka vše podstatné, aby vás nic nepřekvapilo.

Rovněž se informujte o tom, zda se jedná o dobrovolnou nebo nedobrovolnou dražbu. Na začátku článku jsme již zmínili, v čem tkví rozdíl mezi těmito typy dražeb.

Nezapomeňte na dražební vyhlášku

Dalším krokem při cestě za vaším vysněným bydlením je projití dražební vyhlášky, která se na vámi vybraný byt váže. Právě v ní se totiž dozvíte, zda se draží skutečně celý byt nebo třeba jen jeho část. Rovněž si dejte pozor na uvedené informace týkající se předkupního práva či případných věcných břemen a zástav. Zanikají automaticky po proběhnutí dražby? To vše je třeba vědět. Pročtení dražební vyhlášky proto věnujte opravdu dostatek času.

Sami nebo přes někoho

Pokud si v celé problematice dražeb nejste jisti a řadíte se mezi nováčky, můžete se obrátit na právníka nebo realitní kancelář. Tyto orgány jsou zkušené a budou nejlépe vědět, na co si dát pozor a jak se v dané situaci zachovat. Nebojte se je proto oslovit.

Dražební jistota

Nyní jste již skoro u cíle. Zbývá vám ověřit si, zda se dražba bude ve vypsaný den opravdu konat. Pokud ano, složte dražební jistotu na účet dražebníka, a to tak, aby ji nejpozději v den dražby měl. Následně se již jen dostavíte na dražbu, kde bude byt vydražen. Vy poté uhradíte zbývající rozdíl mezi kupní cenou a dražební jistotou.

Ještě zaplatit daň

A vaší poslední povinností je nutná úhrada daně z převodu nemovitostí. To musíte stihnout nejpozději do 90 dnů od uskutečnění dražby. Nenechávejte však nic na poslední chvíli, alespoň budete mít jistotu, že již máte zařízeno vše potřebné.

Tomáš Mráz